NJET COMHAN Sign catalogus 2022-2023

203

Aluminium platen | Aluminium sheets | Aluminium Bleche

MiraWall ® Pulverbandbeschichtete Aluminiumbleche

Artikel Nummer Article No.

Farbe Colour

kg/Stück pie e

L x B x D

223205 223210 223220 223230 223250 223260 223270 223310 223320 223330 223400 233405 223406 223407 223555 223559 223560 223561 223565

2000 X 1000 X 1.0 2500 X 1250 X 1.0 3000 X 1500 X 1.0 4000 X 1500 X 1.0 2500 X 1250 X 1.5 3000 X 1500 X 1.5 4000 X 1500 X 1.5 2500 X 1250 X 2.0 3000 X 1500 X 2.0 4000 X 1500 X 2.0 2500 X 1250 X 1.5 3000 X 1500 X 1.5 4000 X 1500 X 1.5 3000 X 1500 X 2.0 3000 X 1500 X 1.0 2500 X 1250 X 1.5 3000 X 1500 X 1.5 4000 X 1500 X 1.5 3000 X 1500 X 2.0

MIRAWALL RAL9010 MIRAWALL RAL9010 MIRAWALL RAL9010 MIRAWALL RAL9010 MIRAWALL RAL9010 MIRAWALL RAL9010 MIRAWALL RAL9010 MIRAWALL RAL9010 MIRAWALL RAL9010 MIRAWALL RAL9010 MIRAWALL RAL9001 MIRAWALL RAL9001 MIRAWALL RAL9001 MIRAWALL RAL9001 MIRAWALL RAL9016 MIRAWALL RAL9016 MIRAWALL RAL9016 MIRAWALL RAL9016 MIRAWALL RAL9016

5,46 8,53

12,29 16,38 12,80 18,43 24,57 17,06 24,57 32,76 12,80 18,43 24,57 24,57 12,28 12,80 18,43 24,57 24,57

223499

3000 X 1500 X 1.5

MIRAWALL RAL9004*

18,43

223507 223510 223511 223515 223509

2500 X 1250 X 1.5 3000 X 1500 X 1.5 4000 X 1500 X 1.5 3000 X 1500 X 2.0 3000 X 1500 X 1.5

MIRAWALL RAL9005 MIRAWALL RAL9005 MIRAWALL RAL9005 MIRAWALL RAL9005 MIRAWALL RAL9005*

12,80 18,43 24,57 24,57 18,43

223520

3000 X 1500 X 1.5

MIRAWALL RAL5005

18,23

223529

3000 X 1500 X 1.5

MIRAWALL RAL5011

18,43

223522 223523 223524 223525 223526 223548 223550 223551 223552 223553 223549 223554 223557 223558 223566 223530

3000 X 1500 X 1.5 4000 X 1500 X 1.5 3000 X 1500 X 2.0 3000 X 1500 X 1.5 3000 X 1500 X 2.0 2500 X 1250 X 1.5 3000 X 1500 X 1.5 3000 X 1500 X 2.0 4000 X 1500 X 1.5 4000 X 1500 X 2.0 3000 X 1500 X 1.5 3000 X 1500 X 1.5 3000 X 1500 X 2.0 4000 X 1500 X 1.5 3000 X 1500 X 1.5 3000 X 1500 X 1.5

MIRAWALL RAL9006 metallic MIRAWALL RAL9006 metallic MIRAWALL RAL9006 metallic MIRAWALL RAL9007 metallic MIRAWALL RAL9007 metallic

18,43 24,60 24,57 18,43 24,57 12,80 18,43 12,57 24,57 32,76 18,43 18,43 24,57 24,57 18,43 18,43

MIRAWALL RAL6009

MIRAWALL RAL7016 MIRAWALL RAL7016 MIRAWALL RAL7016 MIRAWALL RAL7016 MIRAWALL RAL7016 MIRAWALL RAL7016* MIRAWALL RAL7021 MIRAWALL RAL7021 MIRAWALL RAL7021 MIRAWALL RAL7021*

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker